مرور برچسب

composition

قوانینی که باید در ترکیب بندی عکس ها رعایت کنید

ممکن است جذاب ترین سوژه را در بهترین شرایط نوری در مقابل خود ببینید، اما اگر نتوانید ترکیب بندی مناسبی داشته باشید، نه جالب بودن سوژه و نه نور خوب هیچ کدام نمی توانند از تبدیل شدن عکس شما به یک عکس بی کیفیت جلوگیری کنند. نکات زیادی در مورد ترکیب بندی در عکاسی برای کمک به ثبت عکس های بهتر وجود دارند و این نکته خوبی است. اما برای رسیدن به کادربندی مناسب باید تمرین های زیادی انجام دهید. علاوه بر این، باید تصمیم بگیرید که قصد آموختن کدام تکنیک های ترکیب بندی را داشته و کدام یک را باید در زمان مناسب…

ترکیب بندی در عکاسی

درک معنی ترکیب بندی در عکاسی کار دشواری نیست. در بیان ساده، ترکیب بندی یک تصویر به معنی تنظیم عناصر در داخل آن است، به نحوی که ایده یا هدف اصلی کار شما را محقق کند. تنظیم این عناصر می تواند از طریق جا به جایی وسایل و سوژه ها صورت گیرد. نمونه خوبی برای این مورد عکاسی پرتره یا عکاسی اجسام بی جان است. عکاسی خیابانی به انتظار نیاز دارد، چرا که عکاس معمولاً امکان جابه جایی سوژه ها را ندارد، و باید منتظر بماند تا خودشان به مناسب ترین شکل در کادر قرار گیرند. راه دیگر برای تنظیم عناصر، تغییر موقعیت خود…